Hieronder vindt u ons cursusaanbod in het voorjaar van 2023:


Donderdag 23 maart 2023

Familiefonds

Docent

Mr. A. (Anneloes) van Maurik, zelfstandig belastingadviseur gespecialiseerd in Estate Planning en vermogensstructurering, eigenaar van Heritance Tax & Estate Planning.

Programma

 Het zogenoemde familiefonds wordt in de praktijk gebruikt als een instrument voor vermogensoverdracht aan de volgende generatie(s), waarbij zeggenschap en economisch belang ter zake van het familievermogen van elkaar worden gescheiden. In deze cursus wordt vanuit een fiscaaltechnische invalshoek besproken op welke wijze het familiefonds kan worden opgericht en schenkingen aan kinderen kunnen worden vormgegeven. Er wordt onder andere ingegaan op de verschillende manieren om de vermogensoverdracht te realiseren. ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van familiefondsen met vastgoed. 

 

Onderwerpen:

 • Wanneer is een familiefonds interessant?
 • (Open en besloten) Fonds voor gemene rekening
 • Oprichting en inrichting van het familiefonds
 • UBO-registratie?
 • Het familiefonds versus certificering van vermogen
 • Fiscale kansen en valkuilen van het familiefonds
 • Estate Planning en het familiefonds

 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 4 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 14.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 18 april 2023

Kennisgroepstandpunten openbaar: gevolgen voor de praktijk

Docenten

Mr. M.B. (Martijn) Weijers (PNW Advocaten), prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden) en mr. dr. M.F. (Martijn) Nouwen (universitair docent Universiteit Leiden).

 

Programma

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd per 1 april 2023 samenvattingen van kennisgroepstandpunten openbaar te zullen maken. De belastingdienst tuigt op dit moment een speciale website daarvoor op. De afgelopen jaren kwamen al diverse standpunten via Wob/Woo-verzoeken naar buiten, op het gebied van de erf- en schenkbelasting, btw en de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Vaak geïnitieerd door de belastingadviespraktijk.

 

De publicatie van kennisgroepstandpunten door de Belastingdienst is een vlucht naar voren sinds de rechter in 2022 heeft beslist dat standpunten geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. Tijdens deze cursus gaan mr. M.B. (Martijn Weijers (PNW Advocaten, docent formeel belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (hoogleraar belastingrecht en Woo-verzoeker van kennisgroepstandpunten BTW, LB/PVV, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting) in op het belang van deze ontwikkeling voor de praktijk. Mr. dr. M.F. (Martijn) Nouwen (universitair docent Universiteit Leiden) geeft een inleiding over de stand van zaken van zijn onderzoek naar kennisgroepen en Woo-verzoeken van kennisgroepstandpunten op het terrein van de IB/Vpb.

 

Onderwerpen:

 • Stand van zaken onderzoek kennisgroepen en Woo-verzoeken (mr. dr. M.F. Nouwen)
 • Kennisgroepstandpunten als nieuwe rechtsbron?
 • Verhouding kennisgroepstandpunten vs. beleidsbesluiten?
 • Helpdeskvragen vs. rechtsvragen; grijs gebied?
 • Ambtshalve verminderingsmogelijkheden door publicatie kennisgroepstandpunt?
 • De rol van kennisgroepstandpunten in rechterlijke procedures
 • Integrale standpunten versus samenvattingen; nut van een Woo-verzoek?
 • Fiscale geheimhoudingsplicht versus publicatie van standpunten?
 • Intrekken van standpunten; gevolgen?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur


Donderdag 11 mei 2023

BOR en vastgoed: de laatste ronde

Docent

Dr. A (Aad) Rozendal, zelfstandig belastingadviseur bij BOATHOUSE Tax Consultancy en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Programma

Als vastgoedfamiliebedrijven nog een kans willen maken om de BOR te kunnen toepassen, is handelen in 2023 geboden. Als belastingadviseur vervult u daarbij een belangrijke rol. Het is namelijk van cruciaal belang te kunnen signaleren welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om de BOR te kunnen toepassen in vastgoedsituaties. Is het nog mogelijk om tot een vergelijk te komen met de fiscus? En zo ja, voor welke specifieke situaties geldt dat dan? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in deze cursus over bedrijfsopvolging en vastgoed. 

 

Op donderdag 11 mei 2023 verzorgt dr. A. (Aad) Rozendal een cursus waarin aandacht wordt besteed aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van de BOR. Aan de hand van casusposities en praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste aandachtspunten op een interactieve wijze besproken. 

 

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Actuele rechtspraak over beleggen versus ondernemen
 • Toepassen vermogensetikettering; waar liggen de kansen?
 • Praktijkervaringen met onderhandelingen en procedures 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur