Hieronder vindt u ons complete cursusaanbod in het najaar van 2019:

(scroll naar beneden voor alle cursussen)Dinsdag 12 november 2019

Fiscaal efficiënt herstructureren         van vastgoed

Docent

dr. A. Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur

Programma

Bij het herstructureren van vastgoed spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. Welke fiscale mogelijkheden en belemmeringen zijn er bij de uitvoering van verschillende soorten herstructureringen die zich in de praktijk kunnen voordoen? Hoe verhouden de faciliteiten in de directe belastingen zich tot de beschikbare vrijstellingen in de overdrachtsbelasting? En met welke aspecten moet men rekening houden bij herstructureringen vooruitlopend op bedrijfsoverdrachten? In deze bijeenkomst staat het fiscaal efficiënt herstructureren van vastgoed centraal. Aan de hand van casusposities en praktijkvoorbeelden worden diverse fiscale aandachtspunten die spelen bij het herstructureren van vastgoed op een interactieve wijze besproken.

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • 'stenentransacties' versus aandelentransacties
 • werking van de overdrachtsbelasting
 • fiscale faciliteiten bij herstructureren van vastgoed inclusief overdrachtsbelastingvrijstellingen
 • voorsorteren op bedrijfsopvolging i.c.m. vastgoed

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 3 december 2019

Holdings en BTW

Docent

mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen, docent Universiteit van Amsterdam en zelfstandig specialist in btw-zaken

Programma

De btw-problematiek rond houdstermaatschappijen houdt al jarenlang de gemoederen bezig. In de afgelopen jaren vonden veel overnames plaats, waarbij het vraagstuk rond de btw-aftrek van hiermee verband houdende kosten opkwam. Ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de niet-economische activiteiten en het daarmee verbonden niet-aftrekrecht gaven aanleiding tot vragen. Het gerucht hangt al jaren in de lucht dat de befaamde btw-holdingresolutie uit 1991, na ruim 25 jaar trouwe dienst zou worden vervangen. De holdingresolutie overleefde zelfs een 'aanval' van de Europese Commissie. En de meest recente ontwikkeling betreft het C&D Foods arrest van het HvJ 8 november 2018, voorbelasting op kosten die worden gemaakt in het kader van een niet gerealiseerde verkoop van een kleindochter onderneming zijn niet aftrekbaar. Is dit een voorbode van nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie die leiden tot minder aftrekrecht? Snapt u het nog? Voldoende stof tot nadenken en dus voor deze bijeenkomst.

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • historisch perspectief
 • de holding als belastingplichtige
 • naast economische ook niet-economische activiteiten
 • het aftrekrecht van de holding
 • de holdingresolutie - hoe lang nog?
 • de pre pro rata
 • koop en verkoop van deelnemingen
 • dienstverlening bij de verkoop van deelnemingen

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 10 december 2019

Het MLI en het MKB

Docent

dr. G.F. Boulogne, werkzaam als belastingadviseur bij BDO en docent Universiteit van Amsterdam 

Programma

Vanaf 2020 treedt het Multilaterale Instrument pas echt in werking. Veel van de door Nederland gesloten belastingverdragen zullen vanaf dat moment op belangrijke punten worden aangepast. Deze aanpassingen zullen veel impact hebben op houdster- en financieringsstructuren, maar relatief weinig aandacht is besteed aan de gevolgen van het internationaal opererende MKB. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

 • Wat betekenen de wijzigingen voor de DGA met zijn/haar houdstervennootschap?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor het technisch aanmerkelijk belang?
 • Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van het vaste inrichting-begrip?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor onroerende zaken?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor voorbereidende werkzaamheden?
 • Hoe check ik de invloed van het MLI op het belastingverdrag waarvan mijn cliënt gebruikmaakt?
 • Compartimenteren?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Holiday Inn Amsterdam
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 12 december 2019

Lenen van de eigen BV

Docent

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur van BDO Accountants & Belastingadviseurs

Programma

De in het voorjaar geconsulteerde versie van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' heeft de nodige tumult veroorzaakt. Kern van het voorstel is dat het bovenmatige deel van de schulden van een aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner bij de 'eigen' BV wordt aangemerkt als een fictief regulier voordeel in box 2. Wat betekent het wetsvoorstel voor dividendpolitiek, effectenportefeuilles, schulden aangegaan ter financiering van box 3-vastgoed en eigenwoningschulden? Wat is het beste advies?

 

Tijdens deze cursus wordt het wetsvoorstel besproken met een praktische invalshoek. De volgende onderwerpen komen daarbij onder andere aan bod:

 • nieuw fictief regulier voordeel
 • maximumbedrag (€ 500.000)
 • aanmerkelijkbelanghouders, partners en verbonden personen
 • overgangsrecht bestaande eigenwoningschulden (2021)
 • gevolgen voor dividendpolitiek, r/c-verhoudingen en de BV
 • samenloop met onzakelijke geldleningen
 • dubbele belasting, vervreemdingskorting
 • gevolgen voor bestaande vso's

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur