Hieronder vindt u ons cursusaanbod in het voorjaar van 2023:


Donderdag 23 maart 2023

Familiefonds

Docent

Mr. A. (Anneloes) van Maurik, zelfstandig belastingadviseur gespecialiseerd in Estate Planning en vermogensstructurering, eigenaar van Heritance Tax & Estate Planning.

Programma

 Het zogenoemde familiefonds wordt in de praktijk gebruikt als een instrument voor vermogensoverdracht aan de volgende generatie(s), waarbij zeggenschap en economisch belang ter zake van het familievermogen van elkaar worden gescheiden. In deze cursus wordt vanuit een fiscaaltechnische invalshoek besproken op welke wijze het familiefonds kan worden opgericht en schenkingen aan kinderen kunnen worden vormgegeven. Er wordt onder andere ingegaan op de verschillende manieren om de vermogensoverdracht te realiseren. ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van familiefondsen met vastgoed. 

 

Onderwerpen:

 • Wanneer is een familiefonds interessant?
 • (Open en besloten) Fonds voor gemene rekening
 • Oprichting en inrichting van het familiefonds
 • UBO-registratie?
 • Het familiefonds versus certificering van vermogen
 • Fiscale kansen en valkuilen van het familiefonds
 • Estate Planning en het familiefonds

 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 4 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 14.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 18 april 2023

Kennisgroepstandpunten openbaar: gevolgen voor de praktijk

Docenten

Mr. M.B. (Martijn) Weijers (PNW Advocaten), prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden) en mr. dr. M.F. (Martijn) Nouwen (universitair docent Universiteit Leiden).

 

Programma

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd per 1 april 2023 samenvattingen van kennisgroepstandpunten openbaar te zullen maken. De belastingdienst tuigt op dit moment een speciale website daarvoor op. De afgelopen jaren kwamen al diverse standpunten via Wob/Woo-verzoeken naar buiten, op het gebied van de erf- en schenkbelasting, btw en de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Vaak geïnitieerd door de belastingadviespraktijk.

 

De publicatie van kennisgroepstandpunten door de Belastingdienst is een vlucht naar voren sinds de rechter in 2022 heeft beslist dat standpunten geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. Tijdens deze cursus gaan mr. M.B. (Martijn Weijers (PNW Advocaten, docent formeel belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (hoogleraar belastingrecht en Woo-verzoeker van kennisgroepstandpunten BTW, LB/PVV, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting) in op het belang van deze ontwikkeling voor de praktijk. Mr. dr. M.F. (Martijn) Nouwen (universitair docent Universiteit Leiden) geeft een inleiding over de stand van zaken van zijn onderzoek naar kennisgroepen en Woo-verzoeken van kennisgroepstandpunten op het terrein van de IB/Vpb.

 

Onderwerpen:

 • Stand van zaken onderzoek kennisgroepen en Woo-verzoeken (mr. dr. M.F. Nouwen)
 • Kennisgroepstandpunten als nieuwe rechtsbron?
 • Verhouding kennisgroepstandpunten vs. beleidsbesluiten?
 • Helpdeskvragen vs. rechtsvragen; grijs gebied?
 • Ambtshalve verminderingsmogelijkheden door publicatie kennisgroepstandpunt?
 • De rol van kennisgroepstandpunten in rechterlijke procedures
 • Integrale standpunten versus samenvattingen; nut van een Woo-verzoek?
 • Fiscale geheimhoudingsplicht versus publicatie van standpunten?
 • Intrekken van standpunten; gevolgen?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 9 mei 2023

Update liquidatieverliezen in de Vpb

Docent

Prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek, hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden.

Programma

Op 1 januari 2021 is de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting ingrijpend gewijzigd. 

Liquidatieverliezen vanaf € 5 miljoen zijn nog slechts aftrekbaar als wordt voldaan aan de kwantitatieve voorwaarde en territoriale voorwaarde. Ongeacht de omvang van het liquidatieverlies geldt per 1 januari 2021 een temporele voorwaarde. In de praktijk vereist de liquidatieverliesregeling ook aandacht als de deelneming er goed voor staat. Herschikking van activiteiten, interne verhangingen en reorganisaties kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het opgeofferde bedrag en de toetsperiode van de kwantitatieve voorwaarde. Tijdens deze cursus gaat prof. dr. J.L. van de Streek (hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden) in op de ontwikkelingen rondom de liquidatieverliesregeling. 

 

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het wettelijk systeem en rangordekwesties sinds 2021
 • Kwantitatieve voorwaarde (meerderheidsdeelnemingen)
 • Joint-ventures, verwerving deelneming in tranches, onzakelijke geldleningen
 • Opknipconstructies
 • Temporele voorwaarde (3-jaarseis)
 • Nieuwe doorkijkbepalingen bij liquidatie van tussenhoudsters
 • Recente jurisprudentie

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 11 mei 2023

BOR en vastgoed: de laatste ronde

Docent

Dr. A (Aad) Rozendal, zelfstandig belastingadviseur bij BOATHOUSE Tax Consultancy en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Programma

Als vastgoedfamiliebedrijven nog een kans willen maken om de BOR te kunnen toepassen, is handelen in 2023 geboden. Als belastingadviseur vervult u daarbij een belangrijke rol. Het is namelijk van cruciaal belang te kunnen signaleren welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om de BOR te kunnen toepassen in vastgoedsituaties. Is het nog mogelijk om tot een vergelijk te komen met de fiscus? En zo ja, voor welke specifieke situaties geldt dat dan? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in deze cursus over bedrijfsopvolging en vastgoed. 

 

Op donderdag 11 mei 2023 verzorgt dr. A. (Aad) Rozendal een cursus waarin aandacht wordt besteed aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van de BOR. Aan de hand van casusposities en praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste aandachtspunten op een interactieve wijze besproken. 

 

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Actuele rechtspraak over beleggen versus ondernemen
 • Toepassen vermogensetikettering; waar liggen de kansen?
 • Praktijkervaringen met onderhandelingen en procedures 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 1 juni 2023

Belastingplichtige in de btw

Docent

Mr. drs. W. (Wilbert) Nieuwenhuizen, universitair docent Universiteit van Amsterdam, Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag en zelfstandig gevestigd btw-specialist.

Programma

Belastingplichtig zijn is vaak niet zo prettig. Toch zijn de btw-procedures die gevoerd worden over het al dan niet zijn van belastingplichtige vaak erop gericht wel als belastingplichtige te worden aangemerkt. Dit alles hangt samen met het daaraan verbonden aftrekrecht. Vooral wanneer de btw-belaste omzet gering is en de voorbelasting hoog, wil menigeen graag belastingplichtig zijn; wie zou geen geld van de Belastingdienst willen ontvangen? Maar... wanneer wordt je belastingplichtig, hoe bepalen we dat, wat betekent het voor de voorbelasting-aftrek, wanneer start exact het zijn van belastingplichtige? Dit zijn allemaal vragen die in deze cursus worden besproken.

 

Tijdens deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

 • De start van het ondernemerschap/ belastingplichtig zijn voor de btw
 • Economische en niet-economische activiteiten
 • Gedeeltelijk belastingplichtig zijn
 • Samenwerkingsverbanden
 • Slaby of Kostov
 • Onttrekkingen
 • Einde van de btw-belastingplicht

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur