Hieronder vindt u ons complete cursusaanbod in het voorjaar van 2019:

(scroll naar beneden voor alle cursussen)


Dinsdag 26 maart 2019

Holdings en BTW anno 2019

Docent

 • mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag en tevens werkzaam als belastingadviseur.

Programma

De btw-problematiek rond houdstermaatschappijen houdt al jarenlang de gemoederen bezig. In de afgelopen jaren vonden veel overnames plaats, waarbij het vraagstuk rond de btw-aftrek van hiermee verband houdende kosten opkwam. Ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de niet-economische activiteiten en het daarmee verbonden niet-aftrekrecht, gaf aanleiding tot vragen.

 

Het gerucht hangt al jaren in de lucht dat de befaamde btw-holdingresolutie van 18 februari 1991 na ruim 25 jaar trouwe dienst zou worden vervangen. De holdingresolutie overleefde zelfs een "aanval" van de Europese Commissie. En de meest recente ontwikkeling betreft het C&D Foods-arrest van het Europese Hof van Justitie 8 november 2018: voorbelasting op kosten die worden gemaakt in het kader van een niet gerealiseerde verkoop van een kleindochter onderneming zijn niet aftrekbaar. Is dit een voorbode van nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie die leidt tot minder aftrekrecht?

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • De holding als belastingplichtige
 • Naast economische ook niet-economische activiteiten
 • Het aftrekrecht van de holding
 • De holdingresolutie - hoe lang nog?
 • De pre pro rata
 • Koop en verkoop van deelnemingen
 • Dienstverlening bij de verkoop van deelnemingen 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 28 maart 2019

Congres Meldplicht fiscale constructies; Wie, wat, wanneer en waar?

Docenten

 • Prof. dr. J.L. van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Mr. M.B. Weijers, promovendus/docent aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden als advocaat aan PNW legal.
 • Mr. J.A.R. van Eijsden, verbonden aan de belastingadviespraktijk van EY en betrokken namens de NOB bij de invoering van de meldplicht.
 • Mr. P.A. Polman, verbonden aan Baker Tilly en aldaar verantwoordelijk voor de implementatie van de meldplicht.
 • Mr. T. de Jong, Executive VP The Citco Group of Companies.
 • Drs. P.J. Beerepoot, Managing Director Group Tax ABN AMRO.
 • Mr. E. Bartman, Senior Vice President & Head of Tax Ahold Delhaize. 

Programma

Tijdens het congres "Meldplicht Fiscale Constructies; Wie, wat, wanneer en waar?" wordt de nieuwe meldplicht voor fiscale constructies besproken ten behoeve van en mét meldingsplichtige stakeholders, waaronder belastingadviseurs, bedrijfsleven en de financiële sector. Het conceptwetsvoorstel en de reacties erop komen uitgebreid aan de orde. De voorzitter van het congres is prof. dr. J.L. van de Streek (Universiteit van Amsterdam).

 

De ins & outs van de meldplicht op een rijtje:

 • Het wetsvoorstel is eind 2018 ter consultatie aangeboden (http://www.internetconsultatie.nl/dac6). Welke invulling kiest het Ministerie van Financiën en wat zijn de reacties?
 • Nederland heeft in Europa meerdere keren gewaarschuwd voor een datadump: wordt dit realiteit?
 • Welke voorbereidingen zijn nodig door belastingadviseurs, de financiële sector en het bedrijfsleven?

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Inleiding door prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (UvA) over de achtergrond van de meldplicht, het meldingssysteem en de definitie van potentieel agressieve fiscale constructies.
 • Inleiding door mr. M.B. (Martijn) Weijers (UvA/PNW Legal) over alle ins & outs van het consultatievoorstel.
 • Paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de belastingadviessector, het bedrijfsleven en de financiële sector, waaronder mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden (EY/NOB), mr. P.A. (Peter) Polman (Baker Tilly), mr. T. (Thom) de Jong (The Citco Group of Companies), drs. P.J. (Jos) Beerepoot (ABN AMRO) en mr. E. (Eugène) Bartman (Ahold Delhaize).

Een uitgebreid programmaoverzicht vindt u hier.

Download
Programma congres Meldplicht fiscale con
Adobe Acrobat document 109.6 KB

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 4 april 2019

Aan- en verkoop deelnemingen

Docent

 • dr. A.W. Hofman, universitair docent aan de Tilburg University en verbonden aan STP Tax Lawyers te Amsterdam.

Programma

Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten ter zake van deelnemingen. Volgens de Hoge Raad is voor de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten bepalend of er een rechtstreeks oorzakelijk verband is tussen de kosten en de aan- of verkoop van een deelneming. Dit geldt volgens de Hoge Raad zowel voor interne als externe kosten. Verder heeft de Hoge Raad bepaald dat een belastingplichtige bij een aan- of verkoop van een deelneming een transitorische post moet vormen voor de gemaakte kosten. 

 

Hoewel het arrest op een aantal punten duidelijkheid biedt, blijven er voor de praktijk nog veel vragen over met betrekking tot de aftrek van aan- en verkoopkosten. Daarnaast zijn er bij een aan- of verkoop ook andere fiscale aandachtspunten van belang. 

 

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is de stand van zaken na het arrest van 7 december 2018 met betrekking tot de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten? Hoe kan worden vastgesteld welke kosten rechtstreeks oorzakelijk verband houden met de financiering? Welke kosten kunnen worden doorbelast aan de overgenomen vennootschap?
 • Valkuilen en optimalisatiemogelijkheden met betrekking tot de liquidatieverliesregeling
 • Valutaverlies bij verkoop deelneming aftrekbaar?
 • Schadevergoeding en deelnemingsvrijstelling: is na het arrest HR 23 september 2016 alles duidelijk?
 • Lang of kort eerste boekjaar van nieuw opgerichte overnamehoudster, wat is fiscaal gezien het beste?
 • Aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden met betrekking tot de 'entreeheffingen' bij voeging van een gekochte dochter in de fiscale eenheid.

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 11 april 2019

Werken met de overdrachtsbelasting

Docent

 • dr. A. Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur.

Programma

De fiscale aspecten van vastgoed en vastgoedtransacties zijn van groot belang voor de belastingadviespraktijk. Bij vastgoedtransacties speelt de heffing van overdrachtsbelasting een belangrijke rol. Deze cursus is een must voor adviseurs die regelmatig met vastgoedtransacties in aanraking komen. Er wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen woningen en niet-woningen, grondslagverminderingen en de relevante vrijstellingen bij herstructureringen. Uiteraard wordt uitgebreid stilgestaan bij actuele en relevante ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het begrip woning in de overdrachtsbelasting
 • Onroerendezaaklichamen
 • Grondslagverminderingen
 • Samenloopvrijstelling
 • Vrijstellingen bij herstructureringen

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 495 (excl. btw)
 • 5 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 10.00 uur tot 16.30 uur

Donderdag 23 mei 2019

Fiscale aspecten van echtscheiding en eigen woning

Docent

 • mr. dr. M.J. Hoogeveen, universitair docent aan de Tilburg University en medewerker bij de Belastingdienst.

Programma

De eigenwoningregeling is een ingewikkelde fiscaal technische regeling, zeker na de invoering van de aflossingseis met ingang van 1 januari 2013. De regeling is alleen van toepassing als sprake is van een hoofdverblijf. In geval echtgenoten of samenwoners uit elkaar gaan, zal voor de woningverlater daarvan geen sprake zijn. Voor deze situatie heeft de wetgever de echtscheidingsfictie in het leven geroepen: onder voorwaarden blijft nog twee jaar sprake van een eigen woning. Maar is de rente ook aftrekbaar als de andere echtgenoot alle rente betaalt? En wanneer is sprake van alimentatie? En wat doet u als de woning onder water staat en de tweejaarstermijn dreigt te verstrijken? 

 

In deze cursus wordt het theoretische kader geschetst en vervolgens aan de hand van casuïstiek toegepast. U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd eigen casuïstiek in te dienen. 

 

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Wanneer is sprake van een hoofdverblijf?
 • Wat wordt verstaan onder de gewezen partner?
 • Hoe werkt de echtscheidingsfictie van art. 3.111 lid 4 Wet IB 2001?
 • Hoeveel eigen woningen kunnen duurzaam gescheiden levende echtgenoten hebben?
 • Wat zijn de gevolgen van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?
 • Wanneer is (blijft) sprake van een bestaande eigenwoningschuld?
 • Bij wie is de rente aftrekbaar?
 • Wanneer is sprake van alimentatie (voor samenwonenden)?

Na afloop bent u in staat uw klant van deskundig advies te voorzien op het terrein van echtscheiding en de eigen woning. 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 11 juni 2019

Vastgoed: beleggen versus ondernemen

Docent

 • dr. A. Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur.

Programma

De fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen is van groot belang voor de praktijk. Qua belastingdruk maakt het nogal een verschil of een vastgoedinvestering kwalificeert als belegging of als onderneming. Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging de voorkeur geniet. In dat geval profiteert men namelijk van het gunstige regime van box 3 tarief. Voor aandeelhouders in vastgoed-bv's die men in het kader van een bedrijfsopvolging wil overdragen aan de beoogde opvolgers geldt juist het tegenovergestelde. Een kwalificatie als onderneming geeft dan namelijk toegang tot de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Welke feiten zijn relevant bij de fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen en hoe kan men deze het beste presenteren? En welke positie neemt de Belastingdienst in? In deze cursus worden deze en andere vraagstukken behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beleggen versus ondernemen: recente jurisprudentie
 • Wanneer is er sprake van meerarbeid?
 • Welke rol speelt het beoogde en behaalde rendement?
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Praktijkhandreiking Bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten 
 • Vermogensetikettering en vastgoed

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 20 juni 2019

Earningsstrippingmaatregelen

Docent

 • dr. A.W. Hofman, universitair docent aan de Tilburg University en verbonden aan STP Tax Lawyers.

Programma

Vanaf 2019 kent Nederland een earningsstrippingregeling. Ten opzicht van de ruimte die de Europese Anti Tax Avoidance Directive biedt, heeft Nederland de regeling op een zeer strenge wijze geïmplementeerd. Zo biedt de Anti Tax Avoidance Directive de mogelijkheid een franchise op te nemen tot EUR 3 miljoen, en is de Nederlandse franchise slechts EUR 1 miljoen. Verder kent de Nederlandse regeling geen eerbiedigende werking voor bestaande leningen, geen groepsuitzondering en geen uitzondering voor stand-alone entiteiten. Door deze keuzes van de Nederlandse wetgever zullen relatief veel Nederlandse belastingplichtigen met de earningsstrippingregeling te maken krijgen. Van groot belang voor de praktijk is dat in de Nederlandse regeling een voortwentelingsmogelijkheid voor onbenutte renteaftrekruimte ontbreekt. Voor bedrijven met wisselende resultaten kan dit heel nadelig uitpakken. Onder omstandigheden kunnen er mogelijkheden zijn, binnen de grenzen van goed koopmansgebruik, om de resultaten zo over de jaren te verdelen dat nadelige gevolgen worden beperkt. Van belang voor de praktijk is ook de samenloop tussen de earningsstrippingmaatregel en het fiscale eenheidsregime. Ook de bepaling die handel in lichamen met voortgewentelde renteaftrek bestrijdt, zal tijdens de cursus aan de orde komen.

 

De cursus is erop gericht om de werking van de earningsstrippingregeling inzichtelijk te maken, zodat u bent toegerust om deze regeling in de praktijk toe te passen en aandachtspunten en mogelijkheden te herkennen.

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur