Hieronder vindt u ons complete cursusaanbod in het voorjaar van 2019:

(scroll naar beneden voor alle cursussen)Donderdag 23 mei 2019

Fiscale aspecten van echtscheiding en eigen woning

Docent

 • mr. dr. M.J. Hoogeveen, universitair docent aan de Tilburg University en medewerker bij de Belastingdienst.

Programma

De eigenwoningregeling is een ingewikkelde fiscaal technische regeling, zeker na de invoering van de aflossingseis met ingang van 1 januari 2013. De regeling is alleen van toepassing als sprake is van een hoofdverblijf. In geval echtgenoten of samenwoners uit elkaar gaan, zal voor de woningverlater daarvan geen sprake zijn. Voor deze situatie heeft de wetgever de echtscheidingsfictie in het leven geroepen: onder voorwaarden blijft nog twee jaar sprake van een eigen woning. Maar is de rente ook aftrekbaar als de andere echtgenoot alle rente betaalt? En wanneer is sprake van alimentatie? En wat doet u als de woning onder water staat en de tweejaarstermijn dreigt te verstrijken? 

 

In deze cursus wordt het theoretische kader geschetst en vervolgens aan de hand van casuïstiek toegepast. U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd eigen casuïstiek in te dienen. 

 

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Wanneer is sprake van een hoofdverblijf?
 • Wat wordt verstaan onder de gewezen partner?
 • Hoe werkt de echtscheidingsfictie van art. 3.111 lid 4 Wet IB 2001?
 • Hoeveel eigen woningen kunnen duurzaam gescheiden levende echtgenoten hebben?
 • Wat zijn de gevolgen van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?
 • Wanneer is (blijft) sprake van een bestaande eigenwoningschuld?
 • Bij wie is de rente aftrekbaar?
 • Wanneer is sprake van alimentatie (voor samenwonenden)?

Na afloop bent u in staat uw klant van deskundig advies te voorzien op het terrein van echtscheiding en de eigen woning. 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 11 juni 2019

Vastgoed: beleggen versus ondernemen

Docent

 • dr. A. Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur.

Programma

De fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen is van groot belang voor de praktijk. Qua belastingdruk maakt het nogal een verschil of een vastgoedinvestering kwalificeert als belegging of als onderneming. Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging de voorkeur geniet. In dat geval profiteert men namelijk van het gunstige regime van box 3 tarief. Voor aandeelhouders in vastgoed-bv's die men in het kader van een bedrijfsopvolging wil overdragen aan de beoogde opvolgers geldt juist het tegenovergestelde. Een kwalificatie als onderneming geeft dan namelijk toegang tot de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Welke feiten zijn relevant bij de fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen en hoe kan men deze het beste presenteren? En welke positie neemt de Belastingdienst in? In deze cursus worden deze en andere vraagstukken behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beleggen versus ondernemen: recente jurisprudentie
 • Wanneer is er sprake van meerarbeid?
 • Welke rol speelt het beoogde en behaalde rendement?
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Praktijkhandreiking Bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten 
 • Vermogensetikettering en vastgoed

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal  te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur