Mr. R.A. de Boer

Mr. R.A. de Boer is als promovendus verbonden aan het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt hij als advocaat-belastingkundige in de internationale belastingadviespraktijk van Stibbe, te Amsterdam.

 

Het onderwerp van zijn promotieonderzoek is  "Hybrid Mismatch Arrangements - a critical assessment of policy responses". Reinout de Boer spreekt en publiceert regelmatig over het internationale belastingrecht, in het bijzonder over Hybride Mismatches in internationaal verband.


Mr. W.F.E.M. Egelie

Mr. W.F.E.M. Egelie is werkzaam bij de Belastingdienst, afdeling Grote Ondernemingen. Aldaar is hij voorzitter van de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht en tevens lid van de Kennisgroep Deelnemingsvrijstelling. Daarnaast is hij als vaste medewerker verbonden aan de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR), het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR) en NTFR-Beschouwingen. Sinds 2013 is hij tevens annotator voor het BNB.

Willibrord Egelie verzorgt regelmatig cursussen binnen en buiten de Belastingdienst, o.a. de PAOB cursus Deelnemingsvrijstelling en de PAOB-cursus Onzakelijke leningen.


Drs. M.J.A.M. van Gijlswijk

Drs. M.J.A.M. van Gijlswijk is partner bij het Tax Knowledge Center van Meijburg & Co en lid van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

 

Michael van Gijlswijk publiceert en doceert regelmatig op het terrein van vennootschapsbelasting en vastgoed. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) en bestuurslid van de Vereniging voor Vastgoedfiscalisten.


Dr. A.W. Hofman

Dr. A.W. Hofman is verbonden aan Tilburg University en STP Tax Lawyers te Amsterdam. Hij is annotator geweest voor het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht en hij is vaste medewerker van Kluwer TaxVisions en van Kluwer Thema's. 

 

Arthur Hofman publiceert en doceert regelmatig op het terrein van vennootschapsbelasting. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties op het gebied van de vennootschapsbelasting en de deelnemingsvrijstelling. 


Mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en het Tilburg Instituut voor het Familiebedrijf van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst. 

 

Mascha publiceert en doceert regelmatig op het terrein van de inkomstenbelasting en dan met name de bedrijfsopvolging.


Drs. L.E.U. Jansen

Drs. L.E.U. Jansen is werkzaam bij Innovative Tax BV te Nijmegen in de (inter-)nationale belastingadviespraktijk met nadruk op advisering aan rechtspersonen.

 

Gedurende vele jaren is Erik Jansen actief bij het implementeren van de innovatiebox bij bedrijven in verschillende branches zoals life-science, high-tech en software. 

 

 


Mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen

Mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Raadsheer plv. bij het Gerechtshof Den Haag, maar bovenal een zelfstandig gevestigd btw-specialist (btw-adviseurs.nl). Daarnaast maakt hij deel uit van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR), de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) en het team van Advanced Governmental Tax Program (AGTP).

 

Wilbert Nieuwenhuizen geeft regelmatig cursussen ten behoeve van Kluwer Opleidingen, SDU Opleidingen, RB Opleidingen, het IBFD en andere organisaties.


Dr. A. Rozendal

Dr. A. Rozendal is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam als zelfstandig belastingadviseur met vastgoed als specialiteit. Hij is als extern wetenschappelijk adviseur verbonden aan RSM Belastingadviseurs en als docent aan FBN Juristen. Daarnaast maakt hij deel uit van de hoofdredactie van Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) en het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR). Voorts is Aad Rozendal co-auteur van de Wegwijs in de Overdrachtsbelasting en het Compendium Fiscaliteit & Vastgoed.  Hij verzorgt regelmatig cursussen ten behoeve van diverse organisaties (o.a. SOB en RB).


Prof. dr. J.L. van de Streek

Prof. dr. J.L. van de Streek is hoogleraar fiscaal concernrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich zowel op het grootbedrijf als het MKB.

 

Jan van de Streek is onderdeel van de redactie van de Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting). Hij is een veelgevraagd spreker op congressen en seminars. In 2013,  2014 en 2017 ontving hij nominaties voor de docent van het jaar verkiezing aan de Universiteit van Amsterdam. In 2018 ontving hij een nominatie voor UvA'er van het jaar vanwege zijn rol in het debat over de dividendbelasting.


Mr. drs. S.A.W.J. Strik

Mr. drs. S.A.W.J. Strik is 25 jaar werkzaam geweest als Hoofd Bureau Vaktechniek bij EY Belastingadviseurs (voorheen Ernst & Young). Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Thans heeft hij zijn werkzaamheden voortgezet vanuit StrikInformatief.

 

Simon Strik is voorts werkzaam als redacteur van de Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag, spreker bij Tax Talks en docent bij o.a. de SOB, het RB, de SRA en de NBA.


Mr. M.B. Weijers

Mr. M.B. Weijers werd beëdigd tot advocaat in 2011. Sinds 2014 is hij tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2017 was Martijn werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en gedurende 2017 verbleef hij als visiting researcher aan UC Berkeley School of Law, alwaar hij rechtsvergelijkend onderzoek deed naar de Amerikaanse meldplicht voor fiscaal agressieve belastingconstructies.

 

Sinds begin 2018 is Martijn weer werkzaam als advocaat, verbonden aan kantoor PNW te Amsterdam.