Onze algemene voorwaarden

Aanmelding

Voor deelname aan een cursus kunt u zich aanmelden via het formulier op onze website of per e-mail (info@fiscaletopsprekers.nl). Wanneer u per e-mail inschrijft, vermeldt u uw naam, organisatie, het factuuradres en de gegevens van de cursus. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij een bevestiging van uw inschrijving per e-mail.

Inschrijving

De inschrijving voor cursussen geschiedt op volgorde van aanmelding. Inschrijving geeft recht op deelname aan de cursus voor de persoon die zich heeft ingeschreven of een collega van de organisatie waar deze persoon werkzaam is ten tijde van de inschrijving. 

Fiscale Topsprekers behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan vanwege onvoldoende deelname. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd per e-mail. Reeds betaalde cursusprijzen worden in dat geval gerestitueerd. 

Cursus en betaling

In de cursusprijs is o.a. begrepen het cursusmateriaal, lunch/borrel en consumpties. De cursusprijs bent u in één bedrag verschuldigd. Voor de betaling van de cursusprijs hanteren wij een betalingstermijn van eenentwintig dagen na ontvangst van de nota.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Uiteraard is het mogelijk een collega in uw plaats de bijeenkomst te laten bijwonen. Wij verzoeken u Fiscale Topsprekers hiervan op de hoogte te stellen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Het spreekt voor zich dat de studiepunten voor deze bijeenkomst voor de verplichte permanente educatieve doeleinden tellen voor de persoon die de cursus bijwoont.

Opleidingspunten

Voor de door Fiscale Topsprekers georganiseerde cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het Register Belastingadviseurs (RB) vanwege de permanente educatie voor het vermelde aantal opleidingspunten.

Wij zijn van oordeel dat de door Fiscale Topsprekers georganiseerde cursussen voldoen aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-regelement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van de NOB-leden.